Välkommen till OIAX+

Alkoholfri desinfektionmot Coronavirus familjen (COVID-19) & Murine Norovirus (Vinterkräktsjukan)

Oiax

OIAX+ Alkoholfri Virusdödande Desinfektions produkter uppfyller de Europeiska standarderna för desinfektionsmedel har godkända certifikat: EN 14476, EN 13624, EN 13697 och EN 13727 och har fantastiska resultat mot bakterier, jästinfektioner samt olika typer av virus, såsom influensavirus, Coronavirus-familjen (COVID-19) och Murine Norovirus (Vinterkräktsjukdom).

 

Vi bryr oss mycket om människan, djuren och naturen och producerar våra produkter här i Sverige, där vi bevakar och har kontroll över själva framställandet. Vår målsättning är att våra produkter till varje liten beståndsdel är Sverige producerade. För oss på OIAX+ är det oerhört viktigt att minimera våra ekologiska fotspår till förmån för kommande generationer. OIAX+ är en vattenbaserad produkt som är vänlig mot både oss människor och vår natur. Dessutom är restprodukten biologiskt nedbrytbar, och behållarna återvinningsbara.